قیمت آنلاین حواله

آخرین به روز رسانی : 19:45:45 - 96/12/05
نوع حواله کشور نرخ فروش نرخ خرید نوع پرداخت مدت زمان تحویل توضیحات
حواله به کشور گرجستان دلار 4,710 4,695 دستی نقدی 10 دقیقه
حواله دلار ( SWIFT ) ترکیه
مالزی
1,267
4,538
1,257
4,528
دستی.حساب شرکت دبی لحظه ای ، 72ساعته
ترکیه دلار 4,535 4,515 استانبول دستی.حساب شرکت ترکیه لحظه ای ، 48ساعته
حواله دستی ( CASH ) ترکیه
عراق
742
4,535
732
4,515
حساب شرکت دبی -ترکیه 48 ساعته
اتحادیه اروپا دلار 4,823 4,793 حساب شرکت دبی -ترکیه 72 ساعت
آمریکا دلار 4,823 4,793 حساب شرکت دبی -ترکیه 72 ساعت
ژاپن دلار 4,823 4,793 حساب شرکت دبی -ترکیه 72 ساعت
گرجستان دلار 4,710 4,680 تحویل دستی دبی -ترکیه آنلاین