مقالات

مانی گرم

24 فروردین
1394

حواله مانی گرم برای مواردی که نیاز به انتقال سریع ارز و خصوصا انتقال ارز به آمریکا دارید و همچنین گیرنده ارز دارای حساب بانکی نیست مناسب می باشد. در این روش ارسال حواله ارزی ,شما می بایست اطلاعات گیرنده وجه را به شرح ذیل اعلام نمایید .

First Name:

Last Name:

Full Address:

Country:

State:

City:

Zip code:

Phone Number:


پس از ارسال حواله یک کد به همراه نام فرستنده و کشور محل ارسال ارز ( به شرح ذیل ) به شما تحویل می شود و شما با ارسال این مشخصات برای گیرنده وجه به ایشان این امکان را می دهید با مراجعه به مراکز پرداخت حواله مانی گرم در خارج کشور مبلغ حواله ارسالی را دریافت نماید

Code Number:

Sender:

Country

 

حواله های مانی گرم  فوری بوده و در همان روز و یک ساعت پس از ارسال قابل دریافت می باشد

تاریخ:دوشنبه 24 فروردین 1394 - در ساعت 18:01 گروه:بدون گروه